Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa zdrowie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa prosimy o ograniczenie wizyt w Komendzie lub w podległych Komisariatach.

W przpadku konieczności złożenia skargi/wniosku prosimy o kontakt na adres mailowy: skargi-kmpgdynia@gd.policja.gov.pl.

Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP):
/kmpwgdyni/SkrytkaESP

 

 

 

Art. 225 § 1 Kpa

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w pranicach prawem dozwolonych".

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby
składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku
narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia
lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

 

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

 

 

Powrót na górę strony