Telefony alarmowe i awaryjne

Telefony alarmowe

Wykaz telefonów alarmowych i awaryjnych dla mieszkańców Gdyni

TELEFONY ALARMOWE I AWARYJNE
Oficer dyżurny KMP w Gdyni
ul. Portowa 15, Gdynia
(+48) 47 74 21 222 / 47 74 21 622

Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
ogólnopolski

Co zgłaszać na numer alarmowy

112
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Gdynia
 
994
(+48 58) 621 90 19
Pogotowie Gazowe
Gdynia
(+48 58) 620 44 79
Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10, Gdynia
(+48 58) 620 55 51
Numer Ratunkowy Nad Wodą 601 100 100
Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 506 260 784
http://popr.com.pl/

 

TELEFONY INFORMACYJNE
Biuro numerów
Ogólnopolskie
118 913 - z tel. stacjonarnych[1]
72 913 - z tel. komórkowych

 

TELEFONY ZAUFANIA
Europejski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Ogólnopolski
116 111
Telefon Zaufania Policyjnego Pogotowia Dziecięcego
Gdańsk
(+48 58) 344 73 67
Centrum Interwencji Kryzysowej
Gdynia
(+48 58) 622-22-22
(24h/dobę)
Bezpłatny telefon dla osób przeżywających kryzys emocjonalny
ogólnopolski
116 123
Więcej na stronie www.zyjbezpiecznie.policja.pl
Bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka
ogólnopolski
116 000 
Powrót na górę strony