Wiadomości

Dziś i w weekend prowadzimy działania "Prędkość – tempo 30"

Data publikacji 05.02.2020

Dzisiaj oraz w najbliższy weekend policjanci z gdyńskiego ruchu drogowego przeprowadzą działania „Prędkość – tempo 30”, których głównym celem jest zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na ulicach ścisłego centrum Gdyni spowodowanego nieprzestrzeganiem ograniczeń prędkości.

Dzisiaj, jak i w ten weekend, przez policjantów z gdyńskiej drogówki, przeprowadzone zostaną działania „Prędkość – tempo 30”, których głównym celem jest zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na ulicach ścisłego centrum Gdyni spowodowanego nieprzestrzeganiem ograniczenia prędkości.
Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz uświadomienie kierującym zagrożenia jakie niesie za sobą nadmierna prędkość.

Funkcjonariusze podczas działań wykorzystywać będą mierniki prędkości oraz pojazdy nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory. Należy spodziewać się pomiaru prędkości na ulicach centrum miasta, gdzie obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h, głównie na ul. Świętojańskiej. Działania tego typu są realizowane systematycznie przez gdyńskich funkcjonariuszy.

Przypominamy! Jazda z nadmierną prędkością powoduje, że zadania stojące przed kierowcą stają się trudniejsze. Kierowca ma mniej czasu na prawidłową ocenę sytuacji, droga zatrzymania wydłuża się, na pojazd działają większe siły, mogące spowodować utratę kontroli. Jazda z nadmierną prędkością zwiększa ryzyko śmierci oraz ciężkich obrażeń. Zwiększenie prędkości powoduje wzrost energii kinetycznej, która jest uwalniana podczas zderzenia.