Korupcja w biznesie

Korupcja w biznesie

Od lipca 2002 roku osoba wręczającacą korzyść majątkową lub osobistą albo ich obietnicę osobie pełniącej funkcję publiczną nie podlega karze, jeżeli spełnia następujące warunki, (dotyczy art. 229 § 6 kk, art. 230a § 3 kk, 296a § 5 kk, art. 296b § 4 kk):

  • korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zastały przyjęte przez osobę pełniącą funkcje publiczną,
  • sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Chodzi tu o sytuację, gdy dający łapówkę o fakcie jej wręczenia zawiadomił Policję (lub Prokuratora) jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego w tej sprawie. Za moment, w którym organ procesowy dowiedział się o popełnionym przestępstwie łapownictwa uznaje się przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie (spisanie protokołu) lub złożenie zawiadomienia na piśmie poświadczonego datą wpływu.

Możliwa jest również taka sytuacja, że wszczęto postępowanie przygotowawcze wobec osoby podejrzanej o przyjęcie korzyści od jednej z osób, natomiast wszystkie inne osoby które również wręczyły korzyść tej osobie mogą skorzystać z uprawnień wynikających z tych przepisów, do momentu zanim organ nie ujawni faktu przyjęcia tej korzyści przez osobę podejrzaną.

Internauci, którzy powzięli by decyzję o chęci skorzystania z niekaralności za czyn przestępczy wręczenia korzyści, proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami KMP w Gdyni:

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
Komenda Miejska Policji w Gdyni
ul. Portowa 15


tel. (+48 47 74 21 403lub (+48) 47 74 21 416,
lub osobistą rozmowę z funkcjonariuszami ww. Wydziału.

 

Powrót na górę strony