Podstawowe dane kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Gdyni

ul. Portowa 15
81 - 350 Gdynia

Oficer Dyżurny tel: (+48) 47 74 21 222
E-mail: dyzurny.gdynia@gd.policja.gov.pl

Pomocnik Dyżurnego tel: (48) 47 74 21 622

Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): /kmpwgdyni/SkrytkaESP

Telefon alarmowy: 112 [Co zgłaszać?]

 

Inne dane Kontaktowe

Kontakt z Komisariatami na terenie Gdyni

Kontakt z Kierownictwem

Kontakt w sprawie popełnionych przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu

Kontakt z koordynatorem przemocy w rodzinie

Kontakt z Oficerem Prasowym

Kontakt w sprawie skargi lub wniosku

Kontakt do Administratora Danych Osobowych

Bezpośrednie adresy e-mail:

Policyjny telefon zaufania: 800 467 997

 

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni

Informacja dla osób głuchych, niemych i słabosłyszących:

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer 723-695-382,
koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne,
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),
  • okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Więcej informacji w BIP - > Tłumacz Języka Migowego -> Informacje dla osób głuchych, niemych i słabosłyszących:

Powrót na górę strony