Punkty karne

Punkty karne

Punkty karne – to punkty, które otrzymuje uczestnik ruchu drogowego w przypadku łamania przepisów.

Przy przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych następuje wstrzymanie uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.
 

 

Sprawdź ilość punktów karnych online - obywatel.gov.pl

 

Limit punktów karnych

Dopuszczalny limit punktów karnych dla kierującego, posiadającego prawo jazdy przez okres powyżej 1 roku, wynosi 24 . Po przekroczeniu tej liczby sporządzany jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy (kierowany jest on na egzamin sprawdzający, test teoretyczny i praktyczny).

W przypadku kierowcy, który posiada prawo jazdy krócej niż rok, limit punktów wynosi 20. Po jego przekroczeniu sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie go na ponowny kurs.

Sumowanie punktów karnych

Kierowca otrzymuje punkty za każde jedno popełnione wykroczenie. W sytuacji gdy kierujący ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu (kara 10 pkt.), nie zastosuje się do sygnałów świetlnych (kara 6 pkt.) i w dodatku przekroczy dozwoloną prędkość powyżej 50 km/h (kara 10 pkt.), może stracić uprawnienia.

Informacja o ilości posiadanych punktów

Informację o ilości zgromadzonych punktów karnych można uzyskać osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Prosimy wziąć ze sobą dokument tożsamości

Dane o ilości punktów karnych można otrzymać:

  • ustnie - bezpłatnie
  • pisemnie - w formie zaświadczenia o wpisie w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o wpisie w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego jest uiszczenie opłaty skarbowej określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635), w wysokości 17 zł w Urzędzie Miasta Gdyni.

Osoby niebędące zameldowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej powinny skierować się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.
 

Uwaga!!!

Informacji o ilości zgromadzonych punktów nie udzielają policjanci podczas kontroli drogowej.


Informacja o ilości punktów nie jest udzielana telefonicznie ani w formie elektronicznej.
Informację o ilości punktów karnych możesz uzsykać on-line w serwisie obywatel.gov.pl

 

Zmniejszenie liczby punktów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego / par. 8 / każdemu kierującemu, który na swoim koncie zgromadził punkty karne (min 6, a max 24), przysługuje raz na sześć miesięcy prawo odpłatnego szkolenia, po którym odejmuje się 6 punktów karnych.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest nieprzekroczenie limitu punktów.

Do maksymalnej liczby punktów karnych zaliczane są też te otrzymane przy udziale fotoradaru, a niewpisane jeszcze na konto kierowcy. Jeżeli limit punktów zostanie przekroczony np. poprzez dodanie punktów otrzymanych za wykroczenie zarejestrowane fotoradarem, którego miejsce miało wcześniejszą datę niż data odbycia kursu, odjęte punkty zostają anulowane, a prawo kierowania pojazdem wstrzymane.
Z przywileju "zbicia punktów", nie mogą skorzystać osoby posiadające uprawnienia krócej niż rok.

 

Szkolenie

Szkolenie można odbyć, na własny koszt, w dowolnie przez siebie wybranym ośrodku ruchu drogowego na terenie kraju. W trójmieście takie szkolenie prowadzone są w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku (dane ośrodka poniżej):
 

Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego
ul. Równa 19/21
www: www.pord.pl

 

 

Powrót na górę strony