Historia Policji

Kalendarium Policji Państwowej w Gdyni

 

27 lipca 1920

Powstanie w Gdyni posterunku granicznego (podległego pod komisariat graniczny w Kartuzach, wchodzący w skład Komendy Powiatowej w Kartuzach) oraz posterunku nadbrzeżnego (podległego pod będący jeszcze na etapie tworzenia komisariat nadbrzeżny w Pucku, wchodzący w skład Komendy Powiatowej w Pucku)

1920

Przejęcie od Niemców posterunku policyjnego w Chyloni. Pierwszym komendantem był Józef Tanaś.

15 grudnia 1920

Posterunki kontrolny i nadbrzeżny (morski) w Gdyni zostały podporządkowane Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Wejherowie.

1924

Powołanie posterunku Policji Państwowej w porcie oksywskim.

październik 1924

Posterunek Policji Państwowej w porcie oksywskim został podporządkowany Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Wejherowie.

30 października 1926

Powołanie Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Gdyni (z siedzibą w Pucku – brak w Gdyni budynku na siedzibę komendy). Podlegało jej pięć posterunków – Gdynia, Chylonia, Chwaszczyno, Mały Kack, Pogórze.

1 czerwca 1928

Powołanie Komisariatu Policji Państwowej w Gdyni podległego bezpośrednio pod Komendę Wojewódzką w Toruniu (bez pośrednictwa Komendy Powiatowej w Wejherowie).

1929

Utworzenie czterech posterunków podległych Komisariatowi Policji Państwowej w Gdyni – Kamienna Góra, Portowy, Oksywie, Kolejowy.

25 kwietnia 1929

Utworzenie Policyjnego Klubu Sportowego Miasta Gdyni.

10 sierpnia 1929

Utworzenie Wydziału Śledczego przy Komisariacie Policji Państwowej w Gdyni.

1930

Utworzenie Posterunku Policji Państwowej w Chyloni.

październik 1931

Stan etatowy Policji Państwowej w Gdyni (bez funkcjonariuszy służby śledczej) wynosił 140 funkcjonariuszy.

1933

Przekształcenie Komisariatu Policji Państwowej w Gdyni w Komisariat Główny Policji Państwowej z własnym Wydziałem Śledczym. Podlegało pod niego sześć posterunków: Kamienna Góra, Oksywie, Chylonia, Orłowo, Portowy, Kolejowy.

luty 1933 Przekształcenie Posterunku Portowego w Komisariat Portowy.
1933

Liczba etatów w gdyńskiej Policji Państwowej:

  • Komisariat Główny – 74,
  • Wydział Śledczy – 30,
  • Komisariat Portowy – 26,
  • Komisariat Kolejowy – 19,
  • Posterunek Kamienna Góra – 10,
  • Posterunek Oksywie – 5,
  • Posterunek Chylonia – 3,
  • Posterunek Orłowo – 4.
  • Razem – 171
10 października 1933

Utworzenie Posterunku Policji Państwowej na Witominie w Gdyni.

31 sierpnia 1934

Oddanie do użytku rozbudowanego aresztu policyjnego przy ul. Starowiejskiej w Gdyni.

1935

Stan etatowy Policji Państwowej w Gdyni wynosił 191 funkcjonariuszy, w tym 5 oficerów, 46 policjantów służby śledczej oraz 140 policjantów służby mundurowej.

8 czerwca 1935

Zmiana podległości posterunku PP w Orłowie Morskim spod powiatu morskiego pod Komisariat Główny PP w Gdyni.

1935

Utworzenie trzech komisariatów – Komisariat I , Komisariat II (przekształcony z Komisariatu Portowego), Komisariat III (przekształcony z Posterunku Orłowo Morskie).

26 maja 1936

Powołanie Komendy Miasta Policji Państwowej w Gdyni (w miejsce Komisariatu Głównego).

10 marca 1937

Przekształcenie Posterunku Policji Państwowej Kamienna Góra na Komisariat IV

1937

Etat gdyńskiej Policji Państwowej  wynosił: 336 funkcjonariuszy (w tym 43 w służbie śledczej): 11 oficerów (w tym 3 w służbie śledczej) i 325 szeregowych (w tym 40 w służbie śledczej).

1938

Utworzenie w Gdyni Kompani Rezerwy Policji Państwowej „H”.

27 września 1938

Zmarł komendant Komisariatu Główny Policji Państwowej, nadkom. Władysław Głuchowski.

31 sierpnia 1939

W związku z mobilizacją powszechną podporządkowanie gdyńskiej Policji Państwowej oraz Kompani Rezerwy Policji Państwowej „H” pod zwierzchnictwo dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża, płk. Stanisława Dąbka.

wrzesień 1939

Kompania Rezerwy Policji Państwowej „H” zakwaterowana w koszarach Marynarki Wojennej na Oksywiu. Wykorzystana do wspólnych z Żandarmerią patroli i posterunków na Kępie Oksywskiej w celu wyłapywania maruderów i dezerterów.

14-19 września 1939

W związku z zaplanowaną na 19 września wizytą w Gdyni kanclerza Adolfa Hitlera, Niemcy wzięli około 100 zakładników spośród mieszkańców Gdyni; na ochotnika w charakterze zakładnika zgłosiła się grupa gdyńskich policjantów.

17 września 1939

Kompania Rezerwy Policji Państwowej „H” otrzymała zadanie bojowe obsadzenia i utrzymania odcinka frontu w lesie na północ od Pogórza.; w trakcie zajmowania stanowisk kompania została ostrzelana przez niemiecką artylerię, rozproszona, opuściła stanowiska jeszcze przed ich zajęciem.

18 września 1939

Trzydziestoosobowa grupa policjantów pod dowództwem komisarza Józefa Wojcieszaka walczyła z wojskami niemieckimi w rejonie bloków Pagedu na północy zachód od Oksywia.

19 września 1939

Po zakończeniu walk na Oksywiu znajdujący się tam policjanci zostali wzięci do niewoli jako jeńcy cywilni.

W walkach na przedpolach Gdyni oraz na Kępie Oksywskiej poległo 2 policjantów z Wejherowa oraz 10 policjantów z Gdyni.

11 listopada 1939

Wśród Polaków zamordowanych przez Niemców w lasach piaśnickich znalazło się 36 gdyńskich policjantów.

5 kwietnia – 19 maja 1940

Wśród policjantów z obozu jenieckiego w Ostaszkowie zamordowanych w Kalininie przez NKWD znalazło się 16 policjantów, którzy służyli w Gdyni.

Powrót na górę strony