Stopnie policyjne

Stopnie policyjne

Korpus szeregowych

Image Image
Posterunkowy Starszy posterunkowy
 


Korpus podoficerów

 
Image Image Image
Sierżant Starszy sierżant Sierżant sztabowy
 


Korpus aspirantów

 
Image Image Image Image
Młodszy aspirant Aspirant Starszy aspirant Aspirant sztabowy
 


Korpus oficerów

 
Image Image Image Image
Podkomisarz Komisarz Nadkomisarz Podinspektor
Image Image Image Image
Młodszy inspektor Inspektor Nadinspektor Inspektor generalny

Grafika na licencji: Creative Common 3.0 - Olek Remesz

Powrót na górę strony