Międzynarodowy Dzień Mediacji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Wiadomości

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 15.10.2020

Od poniedziałku trwa Tydzień Mediacji, natomiast dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Obchody mają na celu uświadomienie wszystkim, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej.

Wzorem lat ubiegłych obchody mają na celu włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz sędziów, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi a wymiarem sprawiedliwości. 

W działania włączyli się gdyńscy policjanci, propagując ideę pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji, starając się dotrzeć do jak najszerszego grona osób. 

Mediacja polega na doprowadzeniu do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. 

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, przeprowadzaną co roku przez środowiska prawnicze. Więcej informacji na temat mediacji znaleźć można na stronie https://www.mediacja.gov.pl/.