Oficer Prasowy

Oficer Prasowy


Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni


podkom. Jolanta Grunert

 

Kontakt w dni powszednie od godziny 7:00 - 15:00


W godzinach popołudniowych, sobotę, niedzielę i święta prosimy dzwonić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych na numer telefonu komórkowego: 695 833 400.


Dane kontaktowe
telefon stacjonarny: +48 47 74 21 204  
telefon komórkowy: 695 833 400
e-mail: rzecznik-kmpgdynia@gd.policja.gov.pl

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni


Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.
Korespondencja powinna zawierać:

  • Imię dziennikarza
  • Nazwisko dziennikarza
  • Nazwę redakcji
  • Numer telefonu.


Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji, które udzielają odpowiedzi na korespondencję.

UWAGA!!! korespondencja niebędąca skargą lub wnioskiem na funkcjonowanie Policji, będzie przekazywana do odpowiednich komórek jednostki bez powiadamiania strony. Organ udziela odpowiedzi na skargi i wnioski wyłącznie w formie pisemnej. Skargę lub wniosek niezawierający imienia, nazwiska (nazwy) i adresu składającego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5 poz. 46)
Powrót na górę strony